Novab AB

NOVAB är en helhetspartner i byggbranschen. Vi utför allt från totalentreprenad till löpande arbete. Våra kunder är företag, stat, landsting och kommun samt privatpersoner. NOVAB är ett av de ledande företagen på lantbruksentreprenader.

Med NOVAB får du en leverantör som tar miljöhänsyn, som ger dig ett snabbt och effektivt arbete utfört med hög kvalitet inom utlovad tid.

Läs mer

Novab fadder för Nordens Ark

För engagemang och generöst bidrag till att rädda och bevara hotade djurarter.
Fadderintyg

 

Se vår film

Referenser

Allt vi gör genomsyras av kvalitet och miljömedvetande. Idag har vi en gedigen referenslista och inom flera områden är vi ledande i landet.

Läs mer