Just nu söker vi en platsansvarig byggnadsarbetare

 

Vi behöver rekrytera dig som vill vara en del av vår framtid.


Vår uppgift, din roll

NOVAB AB har fokus på byggnader och entreprenader inom flera områden som ridanläggningar, sportanläggningar, anläggningar för offentligt bruk, skolor och kommunala serviceanläggningar, industribyggnader och lantbruksbyggnader samt flerbostadshus. På senare tid har intresset i Sverige ökat kraftigt för flervåningshus konstruerade och byggda i träkonstruktioner, då framförallt med limträ som stomme. Inom detta område är NOVAB en stor och viktig aktör vid projektering och uppförande.

Du kommer arbeta i arbetslag med kunniga medarbetare. På NOVAB är vi flexibla i våra arbetsmodeller och här har du möjlighet att utvecklas inom området och du kommer att fungera som en viktig kugge i företagets framtidssatsning.

Arbetslagen utför nästan alla förekommande byggnadsarbeten på våra projekt, betongarbeten, stomme, beklädnader, tak och snickerier mm. Vår utgångspunkt är att alltid planera så att samma arbetslag får genomföra projektet från början till slutet, vilket gör att arbetsmomenten blir omväxlande, intresset och personalens engagemang blir större. Och detta resulterar i en hög kvalitet. Arbetslagens bemanning varierar med projektens art och vi har fn ca 15 arbetslag med ca 2-5 byggnadsarbetare i varje lag där 1 har rollen som platsansvarig. Arbetslagen planerar sitt arbete tillsammans för varje vecka och har stor frihet och stora möjligheter att driva projekten på bästa sätt.

Arbete på annan ort med traktamente

Tjänsten innebär att du kommer arbeta på sk ”traktamente”. Under veckorna så bor och arbetar du på annan ort längre bort än 7 mil. I våra traktamensjobb arbetar du längre dagar och på det viset jobbar in tid för att få en extra dag ledigt varje vecka. En vanlig arbetsvecka är Mån-Torsd 40h. Vårt upptagningsområde är till största delen i Mellansverige och i södra Sverige.

Platsansvarig

Rollen som platsansvarig byggnadsarbetare innebär att du kommer arbeta till största delen som byggnadsarbetare men kombinerat med uppgifter som planering av projektet, fördela arbetsuppgifter, ansvara för utrustning och material, samordna underentreprenörer och hålla kontakt med våra beställare mm. Detta arbete utförs tillsammans med våra platschefer och arbetschefer. Arbetsuppgifterna varierar och hur stor del av arbetstiden som går åt för de arbetsledande uppgifterna skiftar beroende på projektens storlek och komplexitet.

Rollen som platsansvarig kan variera under tid och diskuteras fram med produktionsledningen från projekt till projekt.

Dina kvalifikationer

Du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom byggbranschen. Du har även kunskap om byggmetoder, materialkännedom och känner till den övergripande processen inom byggentreprenader. Du skall ha dataerfarenhet och kunna hantera de vanliga förekommande programmen. Du skall ha körkortsbehörighet B.

Har du ett genuint intresse för bygg- och anläggningsbranschen? Gillar du att planera, arbetsleda och ha struktur? Vill du jobba med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter inom byggbranschen är detta arbetet för dig!

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig fast anställning med bra anställningsvillkor och trevliga kollegor. Dessutom goda utvecklingsmöjligheter och vi ser gärna att du kontinuerligt fördjupar dina kunskaper inom ramen för ditt arbete.

Ansökan och frågor

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Per-Axel Brånfelt. per-axel.branfelt@novab.se så snart som möjligt, dock senast 2019-05-30. Vi hanterar ansökningarna när de kommer in.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Per-Axel Brånfelt, 070-344 26 36.

 

Mer om NOVAB AB

NOVAB AB är ett byggentreprenadföretag som grundades 1992. Företaget ägs idag av Peter Larm. NOVAB har lång erfarenhet av totalentreprenader och framförallt entreprenader i samverkan med beställare och verksamheten.

Vi har fokus på byggnader och entreprenader inom flera områden som ridanläggningar, sportanläggningar, anläggningar för offentligt bruk, skolor och kommunala serviceanläggningar, industribyggnader och lantbruksbyggnader. Anläggningar där människor och djur vistas och där verksamheter bedrivs aktivt. På senare tid har intresset i Sverige ökat kraftigt för flervåningshus konstruerade och byggda i träkonstruktioner och då framförallt med limträ som stomme, inom detta område är NOVAB en stor och viktig aktör vid projektering och uppförande, det gäller framförallt kontorsbyggnader, flerbostadshus, byggnader för vård/omsorg och skolor.

Vi är ett 90-tal medarbetare, huvudkontor i Töreboda, kontor i Örebro.

Vi arbetar över hela landet men till största delen i södra och mellersta Sverige. I Töreboda finns huvudkontor med VD, produktionsledning, projekteringsledning, projektadministration och ekonomiavdelning, 10 tjänstemän. I Örebro finns produktionsledning och kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledning samt projektadministration, 6 tjänstemän. Kontoren samarbetar tätt och tjänstemän deltar gemensamt från de olika kontoren i flera utav våra större projekt.

De olika avdelningarna bedriver produktion och ansvarar för egen byggpersonal. Byggnadsarbetare med utgång från Töreboda ca 50 st och i Örebro ca 20st. Vi utför byggnadsarbete själva med egen personal, vilket är vår styrka. Allt från betongarbeten till stommontage, väggar och färdigställande med utrustning mm. Beroende på olika material och metoder så förkommer det även leverantörer och entreprenörer med extra spetskompetens, såsom taktäckningar med papp, ytskiktsarbeten. Installationsentreprenader med el, ventilation och vs, samt markarbeten mm handlar vi upp som underentreprenörer. Erfarenheter har vi även från delade entreprenader där beställaren handlar upp alla olika kategorier och samordnar dessa själv.

Kvalitet- miljö och arbetsmiljö

Vi på NOVAB har höga krav, och ställer höga krav, vad gäller kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet. Vi jobbar med processorienterad verksamhetsledning enligt modellen från Sveriges byggindustrier, kallad POVEL. Samverkan med alla aktörer i projekten är en naturlig del i våra processer. Det handlar bl.a. om organisationsfrågor, ansvarsfördelning, dokumentstyrning, avtal, KMA-planer mm som är utformat för att processen skall fungera och alla aktörer skall kunna samverka på bästa sätt.

Vi har lång erfarenhet av att driva både större och mindre projekt och gör det på ett sätt som bidrar till att byggprocessen blir smidig och kostnadseffektiv.

Säker arbetsplats är av högsta prioritet på våra projekt, både vad gäller pågående verksamheter vid sidan av entreprenaderna som i våra byggentreprenader. Vi har stor erfarenhet att arbeta tillsammans med ledande aktörer inom detta område och som bidragit till vår noggrannhet.