Industri

 

Industrihall, Götene
Byggherre: Götenehus
Byggår: 2017/18
Verkstad, kontor, Rosersberg
Byggherre: Berg & byggteknik i Norberg AB
Byggår: 2017
Ombyggnad kontor, Elprofilen, Örebro
Byggherre: Elprofilen AB
Byggår: 2016
Verkstad, Lanna, Örebro
Byggherre: SJ Törnqvist Bygg AB
Byggår: 2016
Verkstad, Skogaholm, Pålsboda
Byggherre: LF Bergslagen
Byggår: 2016
Industrihall, Öckerö, Öckerö
Byggherre: B3 Fastigheter
Byggår: 2016
Plansilo, Backa Gård, Varnhem
Byggherre: Carl-Harry & Jacob Tell
Byggår: 2016
Överbyggnad kontor, XR Skultorp
Byggherre: XR Berghantering AB
Byggår: 2015/16
Industribyggnad, portbyte, Mariestad
Byggherre: Västgöta Gods
Byggår: 2015
Plansilo, Götala, Skara
Byggherre: SLU Uppsala
Byggår: 2015
Returpackshall, utbyggnad, Skövde
Byggherre: XR Bergshantering AB
Byggår: 2015
Överbyggnad, Skultorp
Byggherre: XR Bergshantering AB
Byggår: 2015
Industribyggnad, Hova
Byggherre: NIMO AB
Byggår: 2015
Industrihall, Västerås
Byggherre: Woodsafe Timber Protection AB
Byggår: 2015
Utbyggnad Industrilokal, XR Timboholm, Mariestad
Byggherre: XR Timboholm Fastighets AB
Byggår: 2015
Båthall, Skarpö, Vaxholm
Byggherre: Johan & Lars Karlöf
Byggår: 2015
Industrilokal, ombyggnation, Moholm
Byggherre: GP Rifle
Byggår: 2014
Förrådsbyggnad, utbyggnad, TM Automation, Töreboda
Byggherre: TM Automation
Byggår: 2014
THS-anläggning, SRV, Huddinge
Byggherre: SRV Återvinning AB
Byggår: 2014
Verkstadslokal, Oxelösund
Byggherre: Globus Förvaltning AB
Byggår: 2014
Industrihall, Skövde
Byggherre: XR
Byggår: 2014
Industrilokal, återuppbyggnad, Fagersanna
Byggherre: Paul Karlsson
Byggår: 2014
Industrilokal Artico, Kungsängen
Byggherre: Brunna Fastighetsmiljö AB
Byggår: 2013
Industrilokal UW-ELAST, Mariestad
Byggherre: UW-ELAST AB
Byggår: 2013
Lagerhall Kulla Gård, Vaxholm
Byggherre: Wasatornet AB
Byggår: 2013
Industrilokal Vänerply, Otterbäcken
Byggherre: Moelven Vänerply AB
Byggår: 2013

Lagerhall, Frövi

Byggherre: Essinge Rail AB
Byggår: 2012
Industrihall utbyggnad, Nyköping
Byggherre: Rörtema
Byggår: 2012
Industrihotell, Otterbäcken
Byggherre: Otterbäckens Industrihotell AB
Byggår: 2012
Industrihall ombyggnad, Gustavsberg
Byggherre: Vadsbo Engineering AB
Byggår: 2011 

Industrihall ombyggnad, Degerfors

Byggherre: NTD
Byggår: 2011   

Biogasanläggning, Lövsta
Byggherre: Läckeby Water
Byggår: 2011
Industrihall ombyggnad, Töreboda
Byggherre: XL Bygg Töreboda
Byggår: 2011
Fabrikslokal Götlunda, Tidan
Byggherre: Götlunda CNC Teknik AB
Byggår: 2010
Lagerlokal/kontor Grödinge, Stockholm
Byggherre: Kåre Agro och Entreprenad
Byggår: 2009
Tvätthall Hermanders, Töreboda
Byggherre: Hermanders AB
Bygghår: 2009
Bilhall Autorecond, Skövde
Byggherre: Autorecond
Byggår: 2009
Industrihallar Högbergstorp SLD, Degerfors
Byggherre: Degerfors Industrihus AB
Byggår: 2009
Förrådsbyggnad Ornö , Lindviken
Byggherre: Ulric von Rosén
Byggår: 2009
Båtvarv Nacka, Stockholm
Byggherre: Linds Båtvarv AB
Byggår: 2009
Ombyggnad lager samlingslokal, Taxinge, Mariefred
Byggherre: Taxinge Gods AB, Nykvarn
Byggår: 2008
Industrihall Malsta, Norrtälje
Byggherre: Malsta Bildemontering AB
Byggår: 2008
Tillbyggnad Hermanders, Töreboda
Byggherre: Hermanders
Byggår: 2008
Industrihall Stallsisken, Skövde
Byggherre: Ulvåkers Armatur
Byggår: 2008
Industrihus, Degerfors
Byggherre: Degerfors Industrihus AB
Byggår: 2008
Ombyggnad personalutr, SPG, Västerhaninge
Byggherre: SPG Fastighets AB
Byggår: 2007
Lastbilsgarage, Transwest, Skövde
Byggherre: Skövde Transport AB
Byggår: 2007
Kontor, Moelven, Töreboda
Byggherre: Moelven Töreboda AB
Byggår: 2007
Pannhus, Kilen, Töreboda
Byggherre: Töreboda kommun
Byggår: 2007
Garage, Skövde Transport AB, Skövde
Byggherre: Transwest
Byggår: 2007
Industrihall Solibro (Ak.Hus), Uppsala
Byggherre: Akademiskahus
Byggår: 2007
Pannanläggning, Taxinge, Mariefred
Byggherre: Jan och Per Fimmerstad
Byggår: 2006
Ombyggnad/utbyggnad Hermanders, Töreboda
Om- och utbyggnad personalutrymme.
Byggherre: Hermanders, Töreboda
Byggår: 2006

Kontor SPG, Västerhaninge

Byggherre: SPG Fastighets AB
Byggår: 2006
Utbyggnad möbelaffär, Br Anderssons, Töreboda
Byggherre: Br. Anderssons Möbler
Byggår: 2006
Ombyggnad pers. utrymme Moelven, Töreboda
Byggherre: Moelven Töreboda
Byggår: 2005
Toyota, Lidköping
Byggherre: Trend Invest
Byggår: 2005
Bilhall Peuguot Katrineholm
Byggherre:
Byggår: 2005
Ombyggnad Markverkstad, Karlsborg
Byggherre: Statens Fastighetsverk
Byggår: 2005
Industribyggnad
Byggherre: Arvin Meritor
Byggår: 2005
Ombyggnad fjärrvärme, Residenset
Byggherre: Statens Fastighetsverk
Byggår: 2005
Lagerlokal, Lilla Essingen
Byggherre:
Byggår: 2005
Gjuten platta, Kvarnberg
Byggherre: Degerforsbyggen
Byggår: 2005
Industrilokal Högbergstorp
Byggherre: Degerforsbyggen
Byggår: 2005
Ombyggnad, Hamnmagasinet, Mariestad
Byggherre: Skaraborgsmäklaren
Byggår: 2004
Pumphus Källbergs, Töreboda
Byggherre: Källbergs Industrier
Byggår: 2004
Ombyggnad Dalkia Food
Byggherre: Dalkia Industripartner
Byggår: 2004
Blästringshall, Guldsmedshyttebruk
Byggherre: Guldsmedshyttebruk AB
Byggår: 2004
Lager OBH Nordica
Byggherre: OBH Nordica
Byggår: 2004
Bilhall, Katrineholm
Byggherre: Helistens VVS
Byggår: 2004
Garage, LBC Skövde, Skövde
Byggherre: Transwest
Byggår: 2004
Ombyggnad affär Bendiro, Mariestad
Byggherre: Leif Jonsson
Byggår: 2004
Kraftstation, Hallsta, Hallstavik
Byggherre: LF
Byggår: 2003
Återuppb. av verkstad Vårdkasen
Byggherre: GIAB / Länsförsäkringar
Byggår: 2003
Cisternfundament, Hallsta Kraftstation
Byggherre: Svenska Kraftnät
Byggår: 2003
Industri Jasico
Byggherre: Jasico
Byggår: 2001
Industri Elicom
Byggherre: Elicom
Byggår: 2001
Maskinhall Roslagens Golfklubb
Byggherre: Roslagens Golfklubb
Byggår: 2001
Industri JTM
Byggherre: JTM
Byggår: 2000
Industri Märk & Tryck
Byggherre: Kim Lindholm
Byggår: 2000
Industri Nödesta
Byggherre: Spg Fastighets AB
Byggår: 1999
Industri Arno Metall
Byggherre: Håkan Olofsson
Byggår: 1996
Industri Jasico
Byggherre: Töreboda kommun
Byggår: 1993
Lagerhall Skottlanda
Byggherre: Håkan Nordström
Byggår: 1992